Izjava o privatnosti regulira prava o zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka GDPR EU 2016/679 i RH, NN br.103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 uključujući prikupljanje, obradu, korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka. O zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice brine vlasnik iste, Cukon Dental Clinic (dalje u tekstu Klinika Cukon).

Osobni podatci uključuju ime i prezime, adresu, datum i mjesto rođenja, telefonski broj, e-mail, uključujući bilo kakvu priloženu dokumentaciju i zdravstvene podatke. Sve osobne podatke pružate dobrovoljno na temelju privole i isti se obrađuju od strane osobe zadužene za obradu osobnih podataka. Pristup ovoj web stranici dozvoljen je svim osobama starijim od 16 godina. Osobe mlađe od 16 godina moraju imati privolu roditelja ili zakonskog skrbnika kako bi koristili ovu web stranicu i usluge Klinike Cukon

Vlasnik i odgovorna osoba

Vlasnik i odgovorna osoba za manipuliranje podacima je Ordinacija dentalne medicine dr. Doriana Perusko Cukon sa sjedistem u Koparskoj 18a, Pula, Hrvatska – VAT HR89374441724 – Email: info@cukondental.com koja garantira postivanje i zastitu privatnih podataka.

Uvjeti korištenja

Web stranicawww.cukondental.com (dalje u tekstu web stranica) u vlasništvu je Cukon Dental Clinic (dalje u tekstu Klinika Cukon), Koparska 18a, 52100 Pula, Hrvatska. Pravo pristupa ovoj web stranici i uslugama Klinike Cukon imaju isključivo osobe starije od 16 godina. Iste imaju pravo na korištenje navedenog uz prisustvo i/ili pristanak roditelja, odnosno zakonskog skrbnika. Ukoliko imate manje od 16 godina i/ili se ne slažete sa nekom odredbom Uvjeta korištenja molimo Vas da odmah napustite web stranicu i više je ne koristite. Web stranica služi kako bi Vam olakšala dostupnost informacija o uslugama koje pruža Klinika Cukon. Sve usluge navedene na web stranici Klinika Cukon obavlja u svoje ime i za svoj račun. Izmjene na web stranici, uključujući Uvjete korištenja mogu nastati u bilo kojem trenutku bez prethodne usmene i/ili pismene obavijesti Klinike Cukon.

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Svi Vaši osobni podatci prikupljaju se dobrovoljno putem standardizirane forme, e-maila, WhatsApp elefona na web stranici a kojim se može utvrditi identitet osobe/korisnika.

Osobni podatci koji se prikupljaju putem standardizirane forme i e-maila na web stranici uključuju ime i prezime, e-mail i broj telefona. Putem forme također možete poslati posebno osjetljive podatke, odnosno zdravstvene podatke koji će biti pohranjeni u svrhu preventivne medicine i liječenja..

U trenutku kada korisnik popuni formu na web stranici, odnosno proslijedi svoje osobne podatke suglasan je da razumije sve navedeno o pristupu, zaštiti, obradi, korištenju i pohrani svojih osobnih podataka te da razumije i slaže se sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti.
Označavanjem polja kvačicom na formi za slanje upita na web stranici dajete dobrovoljni pristanak na pristup, obradu, prosljeđivanje, dostupnost i pohranu osobnih podataka Klinici Kalmar u svrhu pružanja zdravstvene usluge.
Osobni podatci korisnika prikupljaju se u svrhu što bolje prezentacije usluga korisniku, dostupnosti informacija korisniku, marketinga i promocije, uključujući ponude i akcije te istraživačke i/ili statističke svrhe.

Klinika Cukon će Vaše prikupljene podatke obraditi vlastitim kapacitetima ali pridržava pravo iste proslijediti trećoj strani, partneru (prijevozniku, smještajnom kapacitetu, partnerskoj turističkoj agenciji) u svrhu realizacije tražene usluge korisnika, analize potreba pacijenata, istraživanja tržišta i što kvalitetnije zdravstveno-turističke ponude.

Vaše osobne podatke nećemo prodavati niti prosljeđivati trećim stranama koje nisu navedene u ovoj Izjavi o privatnosti niti ih objavljivati u marketinške svrhe bez Vašeg pristanka. Vaše prosljeđivanje osobnih podataka Kliniku Cukon ne obvezuje na obavljanje bilo koje zatražene usluge od strane korisnika web stranice.

Osobne podatke koje ste pružili u Klinici Cukon prikupljaju se i koriste u skladu sa pravilima struke u svrhu pružanja najbolje zdravstvene usluge korisniku, preventivne medicine i ostalih usluga u organizaciji iste, te se arhiviraju u trajanju od 10 godina.

Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka imaju svi korisnici web stranice www.cukondental.com čiji identitet možemo utvrditi bez obzira na nacionalnost i/ili boravište. Klinika Cukon koristi odgovarajuće zaštitne mjere kako bi zaštitili podatke koje šaljete putem ove web stranice.

Upotreba kolačića (cookies)

Na web stranici www.cukondental.com koristimo kolačiće trećih strana. Kolačići nam omogućuju najvišu funkcionalnost stranice. Kako bi pratili interakciju, broj posjeta korisnika na ovu web stranicu koristimo usluge Google Analytics. Isti nam omogućava lakše prepoznavanje Vaših interesa, izradu demografskih izvješća i mjerenje uspješnosti internetskih marketinških kampanja. Ukoliko pristupate Facebook stranici preko web stranice www.cukondental.comprihvaćate Izjavu o privatnosti Facebooka https. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama web-preglednika i ne mogu uzrokovati štetu na računalu.

Za više informacija pogledajte relativne informacije.

Pristup osobnim podatcima i vrijeme pohrane

Osobni podatci koje ste poslali putem web stranice i/ili ste pružili u Klinici Cukon čuvaju se u sustavu pohrane podataka na period od 10 god. u svrhu sigurnog liječenja, preventivne medicine i najbolje zdravstvene zaštite pacijenta kako je propisano Zakonom o zdravstvu RH. Svi podatci koji se ne smatraju bitnim za korisnika usluge biti će izbrisani tijekom periodičnog ispitivanja koje se obavlja u Klinici Cukon svakih godinu dana.

Povlačenje i brisanje osobnih podataka

Korisnici web stranice i usluga Klinike Cukon imaju pravo na brisanje svojih osobnih podataka iz sustava za pohranu podataka Klinike Cukon. Ukoliko želite da izbrišemo Vaše osobne podatke molimo Vas da pošaljete pismeni zahtjev na službenu mail adresu info@cukondental.com. O brisanju i dostavi Vaših osobnih podataka obavijestiti ćemo Vas pismenim putem na e-mail adresu sa koje ste poslali zahtjev u roku 30 dana od primitka istog. Povlačenje privole o pristupu, obradi, korištenju i pohrani Vaših osobnih podataka ne utječe na zakonitost istih radnji prije podnošenja, odnosno primitka Vašeg zahtjeva za brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Odricanje od odgovornosti

Klinika Cukon nije odgovorna za Vaše osobne podatke proslijeđene partnerskim firmama. Partnerske će firme Vaše osobne podatke čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa svojom Izjavom o privatnosti. Klinika Cukon i partnerske firme nisu odgovorne za moguću nanijetu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nastalu korištenjem Vaših osobnih podataka koji su otuđeni nezakonitom ili zlonamjernom radnjom bilo koje treće strane a ugrožavaju integritet, dostupnost, autentičnost i/ili povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Izmjene i dopune

Klinika Cukon zadržava pravo, bez prethodne obavijesti po vlastitu nahođenju na izmjenu i dopunu ove Izjave o privatnosti.

Nadležnost suda

Za svaki mogući nastali sudski spor nadležan je Sud u Puli.


Zadnja izmjena: 19/09/2018