Vjerujemo u transparentnost i vjerujemo da je mišljenje pacijenata najvrednija pomoć za poboljšanje usluga. Radi toga želimo objaviti mišljenja pacijenata o njihovom iskustvu u našoj klinici Cukon. Uvjereni smo da su to korisne informacije i za buduće pacijente; uz objavljena iskustva drugih pacijenata, sa sigurnošću će lakše izabrati kliniku i profesionalce za buduće terapije. Pored toga, mišljenje pacijenata pomaže nam da pratimo kvalitetu naše usluge i poboljšamo istu iz dana u dan, a osim toga, daju nam i dobre ideje za nove usluge. Evo nekoliko mišljenja naših pacijenata: