coronavirus sicurezza pazienti croazia

Sigurnost pacijenta

Dragi pacijenti,

Svjesni smo alarmantnog stanja zvanog Coronavirus (COVID-19) koji je pogodio Italiju i koji se šri cijelom Europom. U svezi toga, uvjeravamo vas da je i u našem i u vašem interesu biti jako pažljivi u razvoju situacije i sigurnosti svih zaposlenika i klijenata klinike Cukon. Kao polazna točka za sve poduzete radnje, uzimaju se naputci hrvatskog i talijanskog Ministarstva zdravstva, kao i ostalih nadležnih institucija.

Stoga Vas obavještavamo da slijedeći tablice Ministarstva zdravstva, br. 1997 od 22 Siječnja 2020. i broj 2302 od 27 Siječnja 2020. i naknadna pojašnjenja od 22. Veljače 2020.-te, Dentalna Klinika Cukon jamči provođenje svih mjera za suzbijanje i prevenciju infekcije. Svi naši zaposlenici svakodnevno koriste zaštitna sredstva, poput rukavica, košuljica, naočala i maski. Područja klinike se odmah čiste i dezinficiraju sa 0,1 % natrijevim hipokloritom i neutralnim deterdžentima.

Osim toga, ističemo da trenutno niti jedan djelatnik niti pacijent naše klinike Cukon nije pozitivan na Corona virus i stoga je naše sjedište u Puli 100 % operativno. Za više informacija i objašnjenja, stojimo vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav

Dentalna klinika Cukon